วัน: 3 พฤศจิกายน 2019

ตอนที่ 20 อำนาจ

ตอนที่ 20 อำนาจ

ไม่มีใครรู้ว่าอิควินอกซ์ยังไม่ตาย หลังจากเกิด…